Historia

Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku.

Wprawdzie leżajskie rzemiosło ma równie długą historię jak powstałe w XIV w. miasto, ale dokumenty mówią o powstaniu pierwszego cechu dopiero w XVI w. Być może starsze dokumenty zostały zniszczone w czasie najazdu Tatarów w 1524r. Leżajsk został wówczas szybko odbudowany, a z nim odrodziło się rzemiosło.

W 1578r. funkcjonowało już około 50 warsztatów rzemieślniczych. Późniejsze czasy nie były już tak pomyślne, ale zachowały się dokumenty potwierdzające działalność Stowarzyszenia Przemysłowego Grupy Kowali (1886), Stowarzyszenia Przemysłowego Grupy Szewców i Krawców (1914), Stowarzyszenia Korporacyjnego Rzeźników, Masarzy i Piekarzy (1919) oraz Cechu Samoistnych Rękodzielników Grupy Budowlanej (1934). Po II wojnie światowej utworzono Powiatowy Cech Rzemieślniczy, a na początku lat 50. Cech Rzemiosł Różnych.

Obowiązek przynależności rzemieślników do Cechu sprawił, że w latach 70 liczył około 400 członków. Sytuacja zmieniła się po 1989r., kiedy to wprowadzono zasadę dobrowolności zrzeszania się. Począwszy od lat 90 systematycznie ubywało członków i aktualnie w Cechu zrzeszonych jest tylko 20 rzemieślników. Cech posiada własny budynek z salą wykładową, co sprzyja prowadzeniu różnych szkoleń, głównie z zakresu branży budowlanej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.