Projekty

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNCYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW W LEŻAJSKU realizuje w latach 2022 – 2023 projekty finansowane w ramach Rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła”, który dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi. Projekty finansowane są przez

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

I PROJEKT – „Modernizacja i rozwój” – wartość projektu  55855.00 zł .

Projekt dotyczy zakupów sprzętu podnoszącego jakość świadczonych usług, oraz usługi szkoleniowe i doradcze dla Organów i pracowników Cechu.

II PROJEKT – „Wzmocnienie Cechu w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego” wartość projektu 109975.00 zł .

Projekt ma za zadanie promować kształcenie dualne na terenie działania Cechu.

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.